Je kan naast een excursie bij ons, ook boerderij-educatie boeken. Scholen kunnen zo de lesstof uitbreiden/aanvullen met praktische uitleg op de boerderij; leren door beleven. Uit onderzoek is gebleken, dat 1,5 uur educatief boerderijbezoek meer leerrendement oplevert dan 3 weken klassikale les…

Basisscholen; In de boerderijlessen hebben we lesstof per groep ontwikkeld. Zo wordt de juiste aansluiting verkregen met de reeds aanwezige kennis en belevingswereld van de kinderen. Dus voor elke groep het juiste niveau.

Ook voor voortgezet onderwijs zijn er mogelijkheden. Hier worden onderwerpen uit het biologieboek met praktische voorbeelden uitgelegd. Of een rondgang waarin de studenten voldoende heldere uitleg meekrijgen voor een werkstuk.

Voor het beroepsonderwijs verzorgen wij rondleidingen, die o.a. afgenomen worden door horeca-, laboratorium-, en agrarische opleidingen. Specifiek onderwerpen worden dan dieper behandeld. Een bezoek duurt ong. 1,5 uur.

Wij verzorgen al meer dan 20 jaar rondleidingen op maat en zijn dus op de hoogte van eisen t.a.v. didactiek, veiligheid enz.

Prijzen hangen af van groepsgrootte en specifieke eisen. Hiervoor kunt U een offerte opvragen via de mail; Info@kaasboerderijmade.nl

Kaasboerderij Made educatie