Je kan naast een excursie bij ons, ook boerderij-educatie boeken. Scholen kunnen zo de lesstof uitbreiden/aanvullen met praktische uitleg op de boerderij. Daarbij wordt aangesloten op de kerndoelen van het onderwijs. Leren door beleven; m.a.w. kinderen laten ruiken, voelen, proeven, horen, en doen. Uit onderzoek is gebleken, dat 1,5 uur educatief boerderijbezoek meer leerrendement oplevert dan 3 weken klassikale les.

In de boerderij-educatie hebben we lesstof per groep ontwikkeld. Zo wordt de juiste aansluiting verkregen met de reeds aanwezige kennis en belevingswereld van de kinderen. Dus voor elke groep het juiste niveau.  Ook voor voortgezet onderwijs zijn er mogelijkheden. Een bezoek duurt ong. 1,5 uur.

Kaasboerderij Made educatie

Wij zijn een aantal jaren geleden, als één van de eersten, gecertificeerd als educatieboerderij. We voldoen daarmee aan allerlei eisen t.a.v. didactiek, veiligheid enz.

Mocht U geïnteresseerd zijn, kijkt U op www.zuivelonline.nl.Via deze site kunt U een didactisch bezoek aan onze boerderij reserveren. Ook kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen  info@kaasboerderijmade.nl